כניסה לחברים רשומים

 
תמונה דיפולטיבית

המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | כפר שאול | בי"ח איתנים - עמוד הבית

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע (הגדל)
חוק חופש המידע
חוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח ותושב יש זכות לפנות לכל רשות ציבורית עליה חל החוק ולבקש מידע. הכוונה למידע שנמצא אצל הרשות ויש לו עותק 'פיזי' - כתוב, מודפס, מצולם וכיו"ב.
 
הכלל בחוק הוא שהרשות צריכה למסור את המידע, במגבלות החריגים הקבועים בחוק כדוגמת פגיעה בפרטיות, איסור על פי דין, פגיעה בצד שלישי ועוד.
 
אם החריגים מתקיימים, לא תמסור הרשות מידע, אולם בכל מקרה של סירוב למסור את המידע, הרשות חייבת להסביר ולנמק בכתב את הסיבה לסירוב.

הגשת בקשה מכוח חוק חופש המידע כרוכה בתשלום אגרה למעט חריגים המפורטים בתקנות.
 
תשלום האגרה מתבצע דרך אתר חופש המידע בכתובת: http://foi.gov.il/he/inforequest​ 
 
את בקשת חופש המידע יש להגיש לממונה על חוק חופש המידע ברשות הרלוונטית.
 
הממונה על חופש המידע אצלנו : עו"ד ציפי בן ברוך 

 
קישורים מומלצים:
לשון החוק באתר כנסת ישראל: http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/freedom_info.htm
 
היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים: http://foi.gov.il/he/​  
 
נהלים וחוזרים המופיעים באתר משרד הבריאות:  http://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Pages/regulations.aspx
 
 
  דין וחשבון שנתי לשנת 2015
  דין וחשבון שנתי לשנת 2016
  דין וחשבון שנתי לשנת 2017
עבור לתוכן העמוד