כניסה לחברים רשומים

 
תמונה דיפולטיבית

המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | כפר שאול | בי"ח איתנים - עמוד הבית

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע (הגדל)
חוק חופש המידע
חוק חופש המידע קובע, כי לכל אזרח ותושב יש זכות לפנות לכל רשות ציבורית עליה חל החוק ולבקש מידע. הכוונה למידע שנמצא אצל הרשות ויש לו עותק "פיזי"  - כתוב, מודפס, מצולם וכדומה.
הכלל בחוק הוא שהרשות צריכה למסור את המידע, במגבלות החריגים הקבועים בחוק כדוגמת פגיעה בפרטיות, איסור על פי דין, פגיעה בצד שלישי ועוד. אם החריגים מתקיימים, לא תמסור הרשות מידע. בכל מקרה של סירוב למסור את המידע, הרשות חייבת להסביר ולנמק בכתב את הסיבה לסירוב.

הגשת בקשה מכוח חוק חופש המידע כרוכה בתשלום אגרה למעט חריגים המפורטים בתקנות.
תשלום האגרה מתבצע דרך אתר חופש המידע בכתובת: http://foi.gov.il/he/inforequest​ :בתהליך הבא:
1. סוג המידע או סוג המבקש = מידע בתשלום
2. ממי תרצו לקבל מידע ? = רשימת כל הרשויות
    קטגוריות = יחידת סמך = המרכז הירושלמי לבריאות הנפש 
    בחר רשות
3. כיצד תרצו לשלם את האגרה ? בחרו בהעברה בנקאית או בנק הדואר
את בקשת חופש המידע יש להגיש לממונה על חוק חופש המידע ברשות הרלוונטית.
הממונה על חופש המידע במרכז הירושלמי לבריאות הנפש: עו"ד ציפי בן ברוך
טלפון: 02-6551527
פקס: 02-6514742

 
קישורים מומלצים:
לשון החוק באתר כנסת ישראל: http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/freedom_info.htm
היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים: http://foi.gov.il/he/​  

נהלים וחוזרים המופיעים באתר של משרד הבריאות: http://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Pages/regulations.aspx

 
עבור לתוכן העמוד