כניסה לחברים רשומים

 
תמונה דיפולטיבית

המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | כפר שאול | בי"ח איתנים - עמוד הבית

דברי ערך

ככלל, ביה"ח ממליץ למטופלים שלא להחזיק דברי ערך בעת האשפוז. בעת הקבלה לאשפוז ימליץ הצוות למטופל למסור את דברי הערך למשמורת משפחתית.

 

זכותו של המטופל להחזיק בחפצים אישיים, לרבות דברי ערך, במהלך אשפוזו - אך זאת במסגרת מגבלות מסויימות הנגזרות מהמחלקה בה אושפז ובמגבלות יכולתו האישית להגן ולשמור על חפציו אלו.

 

טלפון סלולארי הינו אביזר תקשורת אישי ואינו נחשב כ-'דבר ערך'. זכותו של מטופל המסוגל לדאוג לצרכיו האישיים להחזיק במכשיר טלפון נייד. הצוות הרפואי יקבע מעת לעת את יכולתו של המטופל בעניין זה.

 

השימוש ביישומי הצילום הכלולים בטלפון הנייד אסור בתכלית האיסור. הצוות הרפואי רשאי ליטול ממטופל (העושה ביישום זה שימוש אסור) את מכשיר הטלפון האישי שברשותו, ולהפקידו למשמרת.

 

בהתאם לנהלי משרד הבריאות והאגף לבריאות הנפש – אין משרד הבריאות ו/ או המרכז הירושלמי אחראי לדברי ערך הנמצאים ברשות המטופל במהלך האשפוז.

 

מאושפז זכאי להפקיד את דברי הערך שברשותו למשמורת בכספת ביה"ח.

 

פרטים נוספים בעניין שמירה על חפצי ערך ימסרו למטופל עם קבלתו לאשפוז ו/ או במהלכו.

 

עבור לתוכן העמוד