כניסה לחברים רשומים

 
תמונה דיפולטיבית

המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | כפר שאול | בי"ח איתנים - עמוד הבית

יעוד, חזון והשקפת עולם טיפולית

יעוד, חזון והשקפת עולם טיפולית (הגדל)

ליישם את מדיניות הבריאות הלאומית בתחום בריאות הנפש באזור ירושלים, בדרך של אשפוז ו/ או טיפול מרפאתי קהילתי;

 

לפעול להשגת יעדי המשרד בסבירות, בתום לב ועל פי ההנחיות והנהלים הנקבעים מעת לעת ע"י משרד הבריאות ואגף שירותי בריאות הנפש;

 

לעמוד בהוראות חקיקת הבריאות ותקנותיה, לרבות חוק טיפול בחולי נפש וחוק שיקום חולי נפש בקהילה, בכל הקשור לטיפול בלוקים במחלות נפש, בסובלים ממצוקות חיים ובחסרי ישע – ילדים, בני נוער וקשישים.

 

להוות מרכז הערכה, הסתכלות וטיפול מתוקף צווים שיפוטיים, הוראות אשפוז והוראות טיפול מרפאתי כפוי.

 

להיות משענת ותמיכה למשפחות המטופלים;

 

לקדם את הידע, המחקר וההכשרה המקצועית בתחום ברה"ן;

 

להעניק למטופל רשת תמיכה כוללנית של שירותים: קהילתיים ואשפוזיים, לפי צרכיו, ולכבד את זכויותיו עפ"י חוק זכויות החולה.

 

לאמץ מגמה טיפולית לפיה נמנעים ככל האפשר מאשפוז ולחזק את המסגרות המשפחתיות-קהילתיות.

עבור לתוכן העמוד